Disclaimer

Q36 Participaties verleent u hierbij toegang tot de website www.q36.eu. Op de website worden door Q36 Participaties teksten, afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd. Deze materialen zijn door CQ36 Participaties en/of anderen aangeleverd en worden u aangeboden zonder enige garantie of aanspraak op juistheid. Het is u niet toegestaan zonder toestemming van Q36 Participaties en/of haar licentiegevers de op de website geplaatste materialen over te nemen.

Q36 Participaties aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van de materialen op de website.